فارغ‌التحصیلان کشاورزی در اسدآباد تمایل به فعالیت در مجتمع‌های گلخانه‌ای دارند

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: در این شهرستان رغبت به مجتمع‌های گلخانه‌ای توسط فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی نسبت به گلخانه...

ادامه مطلب