برگزاری جلسه توجیهی در خصوص سامانه فلفل زار با حضور نمایندگان گلخانه داران منطقه کرون استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و تجارت صنایع گلخانه‌ای فلفل زار ، در روز جمعه 22 بهمن‌ماه 1400جلسه توجیهی در خصوص سامان...

ادامه مطلب